Adam oğlunu bir şey almaya gönderdi. Para arttı. Çocuk bunu kendine alabilir mi?

(9333) no'lu fetvanın birinci sorusu: Soru 1: Babam beni bazı şeyler almak için gönderse ve para artsa babama haber vermeden bu parayı kendime alabilir miyim?


Cevap 1: Elinde bir miktar para artarsa bunu babana bildirmen gerekir. Eğer izin verirse ve kardeşlerine de aynısını veriyorsa onu alabilirsin. Çünkü Resullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Allah'tan korkun ve çocuklarınız arasında âdil olun. (Bölümün numarası 16; Page No. 247) Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: