Adam, karısına doğum kontrolü konusunda yardımcı olsa, bu konuda erkek günahkar olur mu?

(4124) Numaralı fetva: Soru: Bazı erkekler eşlerine hiç doğurmaması için veya bazı sebeplerle bir müddet doğurmaması için ilaçlar vermekteler. Bu fiillerinden dolayı erkeklere bir günah var mıdır, yok mudur? Bazı kadınlar hamileliğinin ikinci ayında çocuğunu aldırmaktalar (kürtaj). Bu gibi kadınlara çocuk katli günahı var mıdır, yok mudur?


Cevap: Kadının hiç hamile kalmaması için haplar kullanması haramdır. Kocası veya başka birinin ona yardım etmesi haramdır. Günah ve düşmanlık üzere yardımlaştıkları için her ikisi de günahkar olurlar. Ancak kadın hamilelikten dolayı tehlikeli bir hastalık durumu olacaksa kullanabilir. Mesela kadın ancak sezeryan (karnın yarılması) yoluyla doğum yapabiliyorsa, bu durumda tehlikeyi önlemek amacıyla hap kullanabilir. Belli bir dönem doğum kontrolü yaptırmanın hükmü de aynı şekilde böyledir. Yani: Kadını korumak gibi sağlık yönünden bir gerekçe söz konusu ise bu caizdir. Amaç, çok çocuk yapmaktan kaçınmak ise, Allah'a kötü zanda bulunmadan dolayı haramdır. Kürtajın hükmü de, ruh üflenmeden önce (mesela iki ay gibi) bu şekildedir. (Yani: Kürtaj yaptırmaktaki amaca göre hüküm verilir.) Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: