Adam eşine: 'Bir sene boyunca bana haramsın.' dedi

(1187) Numaralı fetva: Soru: Adamın eşi ile gelini arasında bir tartışma çıkar ve adam araya girerek eşine: ' Sen bana bir sene boyunca haramsın.' der. Hicri 09/01/1396 tarihinde olan bu vak'a dolayı baba çocuklarını çağırır ve ağlarlar. Bu durumda ne yapılması gerekir?


Cevap: Durum zikredildiği gibi ise, her ne kadar zamanla sınırlanmışsa da kocanın yaptığı bu şey zıhardır ve bu çirkin bir davranıştır. Bundan dolayı da tevbe ve istiğfar etmesi gerekiyor. Allah Te'âlâ şöyle buyuruyor: İçinizden zıhâr yapanların kadınları, onların anaları değildir. Onların anaları ancak kendilerini doğuran kadınlardır. Şüphesiz onlar çirkin bir laf ve yalan söylüyorlar. Kuşkusuz Allah, affedicidir, bağışlayıcıdır. Bununla birlikte sene boyunca eşi ile ilişkiye girmemişse ona günah yoktur. Fakat bu sene içerisinde ilişkiye girmişse kefaret gerekir. Bu şöyledir: Mü'min bir köleyi azat etmek, buna imkanı yoksa altmış gün peş peşe oruç tutmak, buna da gücü yetmez ise, altmış fakiri doyurmaktır. Her bir miskine memleketin gıdasından yarım sa' verilir. Bu da prinç veya hurma vb. şeyler olabilir. Allah Te'âlâ buyurmuştur ki İçinizden zıhâr yapanların kadınları, onların anaları değildir. Onların anaları ancak kendilerini doğuran kadınlardır. Şüphesiz onlar çirkin bir laf ve yalan söylüyorlar. Kuşkusuz Allah, affedicidir, bağışlayıcıdır.(2)Kadınlardan zıhâr ile ayrılmak isteyip de sonra söylediklerinden dönenlerin karılarıyla temas etmeden önce bir köleyi hürriyete kavuşturmaları gerekir. Size öğütlenen budur. Allah, yaptıklarınızdan haberdar olandır.(3)(Buna imkân) bulamayan kimse, hanımıyla temas etmeden önce ardarda iki ay oruç tutar. Buna da gücü yetmeyen, altmış fakiri doyurur. Bu (hafifletme), Allah'a ve Resûlüne inanmanızdan dolayıdır. Bunlar Allah'ın hükümleridir. Ayet. (Bölümün numarası 20; Page No. 279)  Başarı Allah'tandır! Allah, Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: