Adamın kadına doğrudan dokunması

Birinci soru, (1405) no'lu fetvadan: Soru 1: İnsan, gün boyu hanımından bir şey alıp vermekten uzak duramıyor. Abdestli olan kimse, hanımının eline dokunsa abdesti bozulur mu?.


Cevap 1: Hamd yalnız Allah'adır, salât ve selâm onun resulüne, âilesine ve sahabesine olsun.Adam kadına doğrudan dokunduğu zaman, abdestini bozup bozmadığı konusunda, âlimler arasında ihtilaf vardır. Tercih edilen görüşe göre bu, abdesti bozmaz. İster ona dokunması şehvetle olsun, isterse şehvetle olmasın. Çünkü Peygamber efendimiz (s.a.v.) bazı hanımlarını öpmüş ve abdest almamıştır. Ayrıca bu umumi belva cinsindendir. Eğer bozsaydı, Peygamber (s.a.v.) bunu beyan ederdi.Allah Te'âlâ'nın Nisa suresindeki şu ayetine gelince: Yahut kadınlarla cinsel ilişkide bulunursanız, bundan murat, alimlerin en sahih görüşüne göre, cinsel ilişkidir.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: