Adak yanlızca Allah'a yapılan ibadetlerden bir ibadettir

(Bölümün numarası 1; Page No. 179)  Adak (Bölümün numarası 1; Page No. 180) İkinci soru, ( 2251 ) numaralı fetvadan: Soru 2: Allah teala'nın dışında birine adak konusunda, bir grup diyor ki: Allah teala'dan başkasına adak olmaz. Allah teala dışında olduğunda küfür ve şirk olur. Çünkü o bir ibadettir. Allah'tan başkasına küfür olur. Bir başka grup diyor ki: Adak onlara göre salih ameldir. Yapana ecir ve sevap getirir. Bu ikisinden hak olan hangisidir?


Cevap 2: Adak ibadet çeşitlerinden biridir ve o da yanlızca Allah'a yapılır. Bunun herhangi bir çeşidinin başkasına yapılması caiz değildir. Kim Allah'tan başkasına bir adak adarsa Allah'ın hakkı olan ibadet çeşitlerinden bir ibadeti Allah dışında birine yapmış olur. Adak ve kurban gibi ibadetlerden bir çeşidini Allah dışında birine yapan, müşrik sayılır. (Biliniz ki) kim Allah'a ortak koşarsa muhakkak Allah ona cenneti haram kılar; artık onun yeri ateştir ve zalimler için yardımcılar yoktur. (Bölümün numarası 1; Page No. 181) Mükellef müslümanlardan kim ki, kabir ehline adak veya kurban kesilebilir diye inanırsa, onun bu inancı kendisini dinden çıkaran en büyük şirktir. Bunu yapan üç gün süreyle tevbe etmeye davet edilir. Ve sıkıştırılır. Tevbesi beklenir, yoksa öldürülür.Oğlu babası hayattayken, onun malından hoşuna gideni alması caizdir. Aynı şekilde, babasını haberi olmadan, kedisinin ihtiyacını karşılayacak malı olmazsa yani fakir ve aciz ise, babasını üzmeden onun malından alabilir. Hz. Ayşe r.anha'nın Hind bt. Utbe'nin hikayesini anlattığı hadiste, Ebu Süfyan'nın karısı Hind bt. Utbe, Peygamberimize gelip de Ebu Süfyan'ın ne kendisine, ne de çocuklarına yeterli mal vermediğini şikayet ettiğinde, ona der ki: Sen onun malından güzellikle kendine ve çocuğuna yetecek kadar al. Bu şekilde birinci grubun hak üzere olduğu ortaya çıkmaktadır. Onlar "Allah teala'nın dışında kimseye adak olmaz" diyorlardı. Allah teala'dan başkasına adak, küfür ve şirktir. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed'e, ailesine ve sahabesine salat ve selam eylesin.


Tags: