Aciz ve şuurunu kaybedenin namazı

(12529) no'lu fetva: Soru: Babam seksen yaşını geçti. Üç yıldır beyinde pıhtılaşma oldu ve onu yatağa mahkum etti ve yatakta namaz kılar oldu. Sonra hastalığı şiddetlendi ve abdest için ayağa kalkamaz oldu. (Bölümün numarası 8; Page No. 72) Kendi kendime ictihat ederek, toprakla teyemmüm yapmasını söyledim ve içinde toprak olan bir kap getirdim. Bu caiz midir?. Sonra hastalığı daha da arttı ve şuurunu kaybedip, ne yaptığını unutur oldu. Yaklaşık bir senedir namaz kılamıyor. Bu durumda namaz ondan sakıt olur mu? Ancak başkasının yardımıyla abdest almak için oturabiliyor ve hareket edebiliyor. Şuuru kayboldu, önünde oturan yahut önünde konuşan kimseyi tanımıyor. Dili tam olarak konuşmaktan aciz ve yaklaşık bir haftadır yemiyor ve içmiyor ve sürekli uyuyor. Ona göre namazın hükmü nedir? Ben onun yerine namaz kılabilir miyim? Babama nasıl davranacağımı bilmem için cevap rica ediyorum, Allah sizi hayırla mükafatlandırsın.


Cevap: Birinci olarak: Suyu kullanamamasından dolayı, babanın toprakla temizlenmesine gelince, bunda bir mahzur (beis) yoktur.İkinci olarak: Hastalığının artmasıyla birlikte, babanın şuuru kayboluyor ve bir şeye aklı ermiyorsa, namaz ondan düşer. Çünkü namazla mükellef olmasının şartı akıldır.Üçüncü olarak: Babanın yerine namaz kılman caiz değildir, çünkü bir kimse bir başkasının yerine namaz kılamaz. Asıl olarak namazda niyabet yoktur. Fakat babana dua etmen, istiğfar etmen, onun adına tasaddukta bulunman ve hayatta iken ve öldükten ve öldükten sonra iyilikte bulunman gerekir.Başarı Allahtandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: