Abdestte başı meshetme sayısı

Beşinci soru, (11255) no'lu fetvadan: Soru 5: Abdest alırken başa kaç defa mesh yapılır; bir kimse evinde abdestini alsa sonra mescide gitse ve başına mesh etmediğini hatırlasa ne yapmalıdır?


Cevap 5: Hamd yalnız Allah'adır salât ve selâm onun resulüne, âilesine ve sahabesine olsun. Şimdi;Abdest alırken başa bir defa meshetmek vaciptir. Abdest aldıktan sonra eğer uzun süre olmuşsa abdest alıp başını meshetmeyi unutan kimse yeniden abdest alması gerekir. Çünkü (abdestte) aralıksız azaları yıkamak vaciptir. Eğer o esnada hatırlamışsa başını mesheder ve ayaklarını tekrar yıkar.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed (s.a.v.)'e âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: