Abdestte bütün organlara suyu ulaştırmanın gerekliliği

(Bölümün numarası 5; Page No. 251)  Abdestte bütün organlara suyu ulaştırmanın gerekliliği. (7123) no'lu fetvanın birinci sorusu: Soru 1: İlim adamlarından birinin, abdestte fazladan yapmanın caiz olmadığını söylediğini duymuştum. Meselâ abdest suyunun dirseklerden birini aşması veya üç avuçtan fazla su kullanılmasının caiz olmaması gibi.. Bu beni hayrete düşürdü..


Cevap 1: Hamd yalnız Allah'adır. Salât ve selâm onun resulüne, âilesine ve sahabesine olsun. Bu girişten sonra; Abdest bir ibadettir. İbadetler de tevkîfî olup şerî yolun haricinde bilinmesi mümkün değildir. Müslümanın yapması gereken şey, şer'an sabit olan neyse onu uygulamaktır. Her bir abdest uzvuyla alakalı olarak yıkama ve mesh sayısında Hz. Peygamber'de (s.a.v.) sabit olan ne ise ondan fazla yapan veya bir uzvun yıkanmasında yahut bir uzvun meshedilmesi konusunda Hz. Peygamber'in (s.a.v.) beyan ettiği sınırı aşan kimse, Allah ve Resûlü'nün meşru kıldığı şeyin üzerine yaptığı bu ilave ve aşırılığı ile kötü etmiş olur, ama abdesti sahihtir. Fakat abdestinin mükemmel bir abdestin gereği Hz. Peygamber'in (s.a.v.) abdest konusundaki beyanından fazla olan kısmın terk edilmesidir. Abdest alan kişiye vacip olan suyu yıkanması vacip olan uzuvların hepsine ulaştırmaktır. Bir avuç su yeterli olmazsa uzvun tamamını yıkayıncaya kadar ilave su alabilir. (Bölümün numarası 5; Page No. 252) Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed'e (s.a.v). âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.Tags: