Abdesti tamamlamaya teşvik

(Bölümün numarası 5; Page No. 215)  Abdestin farzları ve alınışı ile ilgili bölüm. (Bölümün numarası 5; Page No. 216)  Abdesti tamamlamaya teşvik. İkinci soru, (6969) no'lu fetvadan: Soru 2: Bu hadis şu ayete muvafık mıdır? Resûlüllah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Ümmetimin süsü abdest suyunun ulaştığı yere kadardır. Her kim onu arttırmak isterse bunu yapsın. Kur'ân şöyle buyuruyor: Ey iman edenler! Namaza kalkacağınız zaman yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi ve -başlarınıza mesh edip- her iki topuğa kadar da ayaklarınızı yıkayın.


Cevap 2: Hamd yalnız Allah'adır, salât ve selâm onun resulüne, âilesine ve sahabesine olsun.Bu hadis, şu ayete muvafıktır: Ey iman edenler! Namaz kılmaya kalktığınız zaman yüzlerinizi yıkayın. Çünkü hadiste ayeti izah ve abdest ve hükümlerini tamamlamaya teşvik vardır. Şu: Sizden her kim beyazlığını arttırabiliyorsa bunu yapsın. hadis ve şu: Beyazlığını (Bölümün numarası 5; Page No. 217) rivayetindeki sözüne gelince, tercih edilen görüşe göre bu, Ebu Hureyre'nin (r.a.) sözünden hadis'e yapılan bir ilavedir.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: