Abdest alırken başın tamamını suyla meshetmeyen kimsenin hükmü

İkinci soru, (6634) no'lu fetvadan: Soru 2: Abdest alırken başının tamamını meshetmeyen kimsenin hükmü nedir, bu durumda abdest sahih midir?


Cevap 2: Hamd yalnız Allah'adır salât ve selâm onun resulüne, âilesine ve sahabesine olsun. Şimdi;Allah te'âlânın şu sözünden dolayı abdest alırken başın tamamını meshetmek vacibtir: Başlarınızı meshedin. Abdestin sıfatları konusunda Buhari ve Müslim 'in (Bölümün numarası 5; Page No. 228)  Abdullah b. Zeyd b. Asım'dan (r.a.) rivayet ettiği şu hadisten dolayıdır: Sonra iki eliyle başını meshetti. Ellerini önden arkaya ve arkadan öne doğru getirdi. Buhari ve Müslim'e ait bir lafızda (şöyle buyurdu): Hz. Peygamber mesh ameliyesine başın ön kısmından başladı. Ellerini enseye doğru götürdü. Sonra, başladığı yere kadar geri getirdi. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed(s.a.v.)'e âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: