Abdest alırken çorapları suyla silmek

Abdest alırken çorapları suyla silmek ( 1946 ) no'lu fetva: Soru: Çorap üzerinde mesh etmek caiz midir değil midir?. Cevap: Hamd yalnız Allah'adır. Salât ve selâm onun resulüne, âilesine ve sahabesine olsun. Şöyle ki: Abdest alırken çorap üzerine mesh etme konusu fıkıh alimleri arasında ihtilaflı bir meseledir. Bazıları caiz olduğunu söylerken, bazıları da tam aksini söyliyorlar. Sahih olan görüş caiz olduğu yöndedir. Caiz diyenler, abdest aldıktan sonra çorap üzerinde mesh yapması ve giyilen çorapların her iki ayağı da aşık kemiğine kadar kaplaması gerektiğini söylüyorlar. Çorap üzerindeki mesh müddeti, mukimler için bir gün bir gece, misafirler için ise üç gündür. Ayrıca, sahih hadislerde belirtildiği gibi, meshin başka şartları da mevcuttur.


Mugire b. Şube (r. a.) dedi ki: Allah resûlü (s.a.v.) abdest alırken çorapları ve ayakkabıları üzerine meshetti. Hadisi: Ahmed , Ebu Davud ,Tirmizî ve İbn Mace rivayet etmişlerdir. Tirmizî; hasen ve sahih bir hadistir, demiştir. #Pek çok sahabe de bununla amel etmiştir. Ebu Davut şöyle demiştir: İki çorap üzerine şunlar meshetmişlerdir: (Bölümün numarası 5; Page No. 264)  Ali b. Ebi Talip, Abdullah b. Mesud ,Bera b. Azib , Enes b. Malik, Ebu Ümame , Sehl b. Sa'd ve Amr b. Hureys. Bu, Ömer b. el-Hattab ve İbn Abbas (r.a.) dan rivayet olunmuştur. # Bu da ehl-i ilimden bir topluluğun sözüdür.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed (s.a.v.)'e âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin


Tags: