A'la Sûresinin 14 ve 15. ayetlerinin tefsiri

Soru 2: A'la sûresindeki Temizlenen, kuşkusuz kurtuluşa ermiştir.(14)Ve Rabbinin adını anıp da namaz kılan. ayetlerinin tefsiri nedir?


Cevap 2: İslam Şeriatına iman edip taatleri yaparak küfür, diğer masiyetler ve kötü huylardan temizlenen kimse Rabbinin cennet ve rızasına nail olmuştur. Zekat vermek, sıla-i rahim yapmak ve iyilk ve ihsan ile sadaka ve infak gibi onunla bağlantılı olan şeyleri yerine getirmek bunun genel kapsamına dahildir. Rabbinin ve nimet sahibinin ismini anmak ise büyüklüğünü, yüceliğini anmak ve O'nun murakabesi altında olduğunu hatırlayarak hakkını bilmektir. Bunun, cemaatle birlikte beş vakit namazı Allah'ın evinde kılmaya hamledilmesine gelince; bayram namazı ve diğer nafile namazlarda ona dahildir. Allah Te'âlâ bunu zikredilenlerden bir kısmına tahsis etmemiş, dolayısıyla bu hem daha önce zikredilenleri ve hem de onların hükmünde olanları onun genel kapsamına dahil etmiştir. Her ne kadar bunların bazısı diğerlerinden daha evla olsa da Allah Te'âlâ'nın umumlaştırması gibi umumlaştırmak gerekmektedir.


Tags: