Açıktan kıraatin yapıldığı namazlarda Besmeleyi gizlice okumak

(Bölümün numarası 4; Page No. 339)  Açıktan kıraatin yapıldığı namazlarda Besmeleyi gizlice okumak (Bölümün numarası 4; Page No. 340) (389) no'lu fetva: Soru 1: Bismillahirrahmanirrahim'in açıktan kıraat yapılan namazlarda gizli okunmasının caiz olduğuna dair delil var mıdır? Ayrıca Kur'ân'daki her sûrenin başında Besmele yazılmaktadır ve onlardan birisi de Fâtiha sûresidir. Malum olduğu üzere Fâtiha sûresi yedi ayettir ve sadece altı ayeti okunmakta olup besmele'yi ise gizli kıraat ediyoruz?


Cevap 1: Kıraatin açıktan yapıldığı namazlarda ''Bismillahirrahmanirrahim''in gizli okunması gerektiğini kabul eden âlimler bunu, onun her sûreden bir ayet olduğu ve Kur'ân'dan müstakil bir ayet olup sûrelerin arasını ayırmak için geldiği görüşüne dayandırmaktadırlar. Ayrıca 'Bismillahirrahmanirrahim' Neml sûresinden bir ayettir. Devamla şöyle dedi: Açıktan kıraat edilen namazlarda besmeleyi gizli okumakta onunla sûrenin ayetleri arasında ayırma vardır. Aynı şekilde açıktan kıraatin yapıldığı namazlarda onu gizli okumakla beraber sureyi kıraat ederken de onu okumakta zahiri namazda besmeleyi okumayı terketmeyi gösteren deliller ile, aşağıda namazda surenin öncesinde okunmasına delalet eden hadislerin arasının cem edilmesi vardır. Aişe ( r.a.) şöyle rivayet eder: Allah Resûlü (s.a.v.) namaza tekbirle ve kıraata da Fâtiha ile başlardı. Enes ( r.a.) şöyle rivayet eder: '' (Bölümün numarası 4; Page No. 341)  Ben, Resulullah'ın (s.a.v.), Ebu Bekir, Ömer ve Osman'ın arkasında namaz kıldım. Onlar namaza 'el-Hamdu lillahi Rabbi'l-alemin' ile başlıyorlardı'' Müslim'in rivayeti de şöyledir: Bismillahirrahmanirrahim'i zikretmezlerdi. Bu hadisler, toptan terkedilmeksizin, namazda besmelenin okunmasına delalet eden hadislerle arası cem edilerek açıktan okunmasının terkine hamledilir. Fâtiha sûresini sadece altı ayet olarak okuyoruz sözü ise doğru değildir. Çünkü besmeleyi her bir sûreden, hatta Fatihadan kabul edenler onu Fatihadan bir ayet olarak saymışlardır ki, ondan sonrası da altı ayettir. Besmeleyi Fatiha'dan bir ayet olarak görmeyenler ise Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu, bölümünden Fâtiha'nın sonuna kadarını bir ayet olarak kabul ediyorlar. Bu durumda da Fatiha sûresi besmelesiz olarak yedi ayet olmuş olur.


Tags: