Şu sözlerin hükmü: "Allah bilir", "Allah vermesin"

(Bölümün numarası 2; Page No. 163)  Şu sözlerin hükmü: "Allah bilir", "Allah vermesin". Birinci soru, (10751) no'lu fetvadan: Soru 1: Size göre şu sözler hakkında şeriatın hükmü nedir?: "Allah bilir", "Allah vermesin", "Allah göstermesin", "Allah'ın takdiri" ve "Allah ve Resûlü daha iyi bilir".


Cevap 1: Eğer sözünde doğru ise, "Allah bilir" sözünde bir mahzur yoktur. Bununla maksat, zarar veren şeyden afiyet istemek ise, "Allah vermesin" ve "Allah göstermesin" sözünü söylemekte de bir mahzur yoktur. Bununla, kendisine isabet eden hastalık, fakirlik ve benzeri bir şeyin Allah'ın takdiri ve kevni iradesiyle olduğunu murad etmişse, "Allah'ın takdiri" sözünde bir mahzur yoktur. "Allah ve Resûlü daha iyi bilir" sözü, Resûlüllah (s.a.v.) hayattayken caizdir. Ancak vefatından sonra, "Allah daha iyi bilir" demesi gerekir. Çünkü vefatından sonra Rasûlüllah (s.a.v.), vefatından sonra ne olacağını bilmez.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selâm etsin.


Tags: