Şu andaki mutasavvıflara bid'atların galebesi

(Bölümün numarası 2; Page No. 269) (9406) no'lu fetvanın birinci soru: Soru 1: Şu anda mevcut olan tasavvuf hakkında dinin görüşü nedir?


Cevap 1: Birinci olarak: "Dinin görüşü nedir?" denilmez. Ancak "şunun hakkında İslam'ın hükmü nedir" denilir.İkinci olarak: Şu anda tasavvuf diye isimlendirilen şeye galip olan, başka bidatlarla birlikte şirk olan bid'atlarla amel etmektir. Bazılarının "meded ey efendim", demeleri, kutuplara nida etmeleri, "hu, hu" ve "ah, ah, ah" gibi Allah'ın kendini isimlendirmediği şeylerle toplu zikir yapmaları gibi. Onların kitaplarını okuyan, şirkle ilgili bid'atlarını ve diğer kötülüklerini öğrenecektir.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.Tags: