Şu anda yazılı olan Kur'ân bizzat Allah'ın kelamı mıdır?

Sekizinci soru, (9450) no'lu fetvadan: Soru 8: Şu anda mushaflarda yazılı olan Kur'ân bizzat Allah Te'âlâ'nın kelamı mıdır, yoksa elimizde yazılı olanın dışında başka bir kelamı mı vardır?


Cevap 8: Elimizde yazılı olan Kur'ân Allah'ın kelamıdır. (Bölümün numarası 4; Page No. 12)  Allah gerçekten onu söylemiştir, Cebrail (a.s.) ondan almış ve onu efendimiz Muhammed'e (s.a.v.) indirmiştir. Efendimiz de onu okumuş ve yazılmasını emretmiştir. Sahabe (Allah onlardan razı olsun) onu yazmış ve selef de bize nakletmişlerdir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: