Şirkleşmiş bid'atların içerisinde kalmış kimseyle İslama girmemiş bir kimse arasında genel olarak bir fark yoktur

Şirki bidatlar içine girenle islama hiç girmeyen arasında fark yoktur. Soru 3 Bazı tür şirk işleyen müslümanlarla islama girmeyen müşrikler arasnda fark varmıdır?


Cevap 3: Şirki bidatlara dalanın islamdan çıkan kimse ile islama hiç girmemiş bir kimsenin nikahının tahriminde ve o kimse ve müslümanlar arasında varisleşmesinin yasağında bir fark yoktur, ama aralarında küfür ve cezaları bakımından dünyada ve ahirette azgınlık derecelerine göre fark vardır. Mesela birincisi mürteddir tevbe edilmesi istenir tevbe eder ya da dinden döndüğü için öldürülür ve malı karısı ve âilesinin değil devletindir. Peygamber (s.a.v.) sözü için Kim dinini değiştirirse onu öldürün. ve ikincisi islama davet edilir icabet ederse kabul olunur yoksa savaşılıp öldürülmesi diğer kafirler gibi meşru olur ve mali savaşılmadan elde edilir ya da savaşılırsa ganimet olarak alınır. Cihat edilmeksizin öldüyse onun dininden olan mirasçılarınadır, ancak müşrik olan kitap ehli yada mecuslardansa o zaman küçülerek elleriyle cizye vermeye ikna edilirler ya da güç yetirilirse öldürülürler. Allah sübhanehu'nun sözü için Kendilerine Kitap verilenlerden Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, Allah ve Resûlünün haram kıldığını haram saymayan ve hak dini kendine din edinmeyen kimselerle, küçülerek elleriyle cizye verinceye kadar savaşın. (Bölümün numarası 1; Page No. 754) ve peygamber (s.a.v.) hecr mecusilerinden cizye aldığı sabitittir Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.Tags: