Şeytan taşlama için vekalet verip şeytan taşlama zamanından önce yolculuğa çıkılabilir mi?

Şeytan taşlama için vekalet verip şeytan taşlama zamanından önce yolculuğa çıkılabilir mi? (1734) no'lu fetvanın onuncu sorusu: Soru 10: Bazı insanlar, bayramın birinci veya ikinci gününde yerlerinde cemrelere taş atmak için birilerini vekil tayin edip memleketine dönüyorlar. Bunların haccı tam sayılır mı? Yoksa eksik mi?


Cevap 10: Allah (c. c.) Kur’ân'da, hac ve umrenin tam olarak yapılmasını emretmiştir. Nitekim şöyle buyuruyor: “Allah için hac ve umreyi tam olarak yapınız.” Hac ve umrenin tam olarak yapılması da ancak bunları Allah için ihlasla yapılması ve hac ve umrede Resulullah’a uyulması ile olur. Hac ve umre için ihrama giren hiçbir müslümanın, hac ve umrenin rükünlerini eksik bırakması veya sevaplarını eksik bırakacak yasaklanmış hiçbir şeyi yapması caiz değildir. Teşrik günlerin tümünde veya bazısında, cemrelere taş atma hususunda birine vekâlet verip bayram günü memleketine dönen kişi, hata işlemiş ve Allah’ın şiarlarını küçümsemiştir. Memleketine erken dönmek için, cemrelere taş atma huşunda teşrikin on bir veya on ikinci günlerinde birine vekâlet verip, veda tavafından sonra memleketine dönen kişi, muhakkak ki Resulullahın hak yoluna ve Resulullahın haccın farizalarını eda ve tertibi noktasında belirttiği ilkelerine muhalefet etmiştir. Bu insanın, yaptıklarından dolayı tövbe ve istiğfarda bulunması gerekir. Ayrıca Mina’da gecelememesi, vekil tayin edip cemrelere taş atmadan memleketine dönmesi ve veda tavafında bulunmamasından dolayı üç tane kurban kesmesi gerekir. Söz konusu kişi, Mekke’den ayrılmadan evvel veda tavafını yapmışsa da cemrelere taş atılma ibadetinden evvel veda tavafını yaptığından dolayı gene de kurban kesmesi gerekir. Çünkü veda tavafının vakti cemrelere taş atmadan sonradır. Haccı ve umreyi Allah için tam yapın. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: