"Şeyhan" (iki şeyh)'nın kimler olduğu

Onbirinci soru, (3810) no'lu fetvadan: 11. soru : Bazı hadislerin sonunda: Hadisi "Şeyhan" (iki şeyh) rivayet etmiştir, diyorlar. "Şeyhan" kimlerdir?


Cevap 11: Onlar: Hadis kitaplarının en sahihi olan "Sahih-i Buhari" isimli kitabın müellifi Muhammed b. İsmail el-Buhari ve Sahih-i Buhari'den sonra hadis kitaplarının en sahihi olan "Sahih-i Müslim" kitabının müellifi Müslim b. Haccac en-Neysaburi'dir. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e ( s.a.v.) ailesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: