Şeyh Abdülkadir Geylani'nin menkıbelerinin hükmü

Şeyh Abdülkadir Geylani'nin menkıbelerini okumanın hükmü (3323) no'lu fetvanın onuncu soru: Soru 10: Şeyh Abdülkadir Geylani'nin menkıbelerini okumak üzere, bir insanın komşularını toplamasının hükmü nedir? Çünkü bu, evliyaya muhabbete götürüyor, sonra misafirlere ikrama sebep oluyor. Şu hadisle amel etmek üzere: Kim, Allah’a ve ahiret gününe inanıyorsa, misafirine ikram etsin. Bunun hükmü nedir? Bu haram mıdır, mekruh mudur, yoksa sünnet midir?


Cevap 10: Allah'ın velilerine muhabbet ve misafire ikram, dinin iyi gördüğü işlerden ve kitap ve sünnetin teşvik ettiği şeylerdendir. Şeyh Abdülkadir Geylani veya benzerlerinin menkıbelerini okumayı, evliyaya muhabbet için vesile edinmek ve bununla adeta tutunacak bir ip edinmek, Abdülkadir ve benzerleri hakkında aşırılığa götüren bid'atlardandır ki, ona dua, ondan yardım isteme ve dua esnasından ona tevessülle neticelenir. Bu, şeri olarak yasaktır. Zira bu, ondan yardım istemek gibi ya şirktir, yahut ona yahut onun Allah'a yakınlığına tevessül etmek gibi kötülüğe sebep olmadır. Çünkü çok kere evliya olarak isimlendirdikleri kimselerin tercemelerinde onları aşırılığa götüren yalan ve batıl şeyler vardır. Bundan daha hayırlısı, hükümleri öğrenmek ve ondan ders almak için, dostlarını Kur'ân okumak, onu tedris etmek ve sahih hadisleri okumak üzere toplamaktır.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: