Şevval ayında tutulan altı gün orucu

(3475) no'lu fetvanın dördüncü sorusu: Soru 4: Şevval orucu, ramazan bayramının ertesi günü mü tutulması gerekir, yoksa bayramdan bir kaç gün sonra da tutulabilir mi?


Cevap 4: Bayramdan sonra hemen tutması gerekmez. Bayramdan hemen sonra veya birkaç gün sonra tutulması caizdir. Yine bu şevval ayında peşpeşe veya ayrı ayrı tutması da caizdir. Kendisine nasıl kolay geliyorsa onu yapar. Bu ibadette kolaylık vardır. Çünkü bu ibadet farz değil sünnettir. Bu konuda ruhsat geniştir. Başarı Allah'tandır! Allah Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: