Şevval ayında altı gün oruç tutmak

(16374) Numaralı fetvanın dördüncü sorusu: Soru 4 : Şevval ayının altı gününü oruç tutmak lazımdır ve bu altı gün şevval ayının ikinci günü başlar diyenin hükmü nedir? Bunu söyleyen kişi özellikle yaşlı ise bu söylediğinin hükmü nedir?


Cevap 4 : Şevval ayında altı gün oruç tutmak bütün ayın hepsini kapsar, başında, sonunda, ortasında, ard arda ve ayrı ayrı tutabilir. Peygamberimiz(s.a.v)'in şu sözünden dolayı: Her kim, Ramazan orucunu tutar da sonra ona şevval'den altı günü eklerse.. Peygamberimiz (s.a.v) şevval ayındaki altı gün orucunu kayıtlamadı, bu ayda mutlak olarak altı gün oruç tutmayı emretti. Allah en iyi bilendir. (Bölümün numarası 9; Page No. 304) Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed'e, âline ve ashâbına salât ve selâm etsin.


Tags: