Şefâ'at hadisini inkar edenin hükmü

(Bölümün numarası 3; Page No. 476)  Birinci soru, (6747) no'lu fetvadan: Soru 1: Buhari'nin Sahih'inde rivayet ettiği şefaat hadisini inkar eden ve: "Sahih-i Buhari'de medsûs hadisler vardır" diyen kimse hakkında islamın hükmü nedir?.


Cevap 1: "Sahih-i Buhari" ümmetin âlimleri tarafından kabul görmüştür. Hükümlerin ısbatında hadislerine itimat edilir ve muhalif olana delil kabul edilir. Kim: "onda medsûs hadis var" derse, o cahildir, hatalıdır ve ümmetin icmaına muhalefet etmiş olur. Buhari'nin sahih'inde ve diğer hadis imamlarının rivayet ettikleri şefaat-ı uzma ve diğer şefaat hadislerrini inkar edenin durumu da aynıdır. Ehlü's-Sünne ve'l-Cemâ'a'ya ve ümmetin selefine muhalefet etmiş, sapıklığa ve dalalete düşenlerin yolunu takip etmiş olur. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: