Şazeliye gibi bazı tasavvuf tarikatlarına intisap etmenin hükmü

Soru 4 : Şeyh Abdülkadir ve Ebi'l-Hasan eş-Şazeli'nin tarikatlarına insanın intisap etmesi sünnet midi, yoksa bidat mıdır, insana bir sorumluluk var mıdır?.


Cevap 4:Ebû Davud ve Sünen ashabı Irbad (Bölümün numarası 2; Page No. 292)  b. Sariye yoluyla rivayet etti ki: Bir gün Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize namaz kıldırdı, sonra bize döndü ve çok beliğ bir vaaz verdi öyleki gözler yaşardı kalpler titredi. Birisi: Ya rasulallah, sanki veda konuşması yaptınız, bize bir şey vasiyyet eder misiniz dedi. Rasulullah buyurdu: Allah'tan korkmanızı ve başınıza habeşi bir köle de geçse işitip itaat etmenizi vasiyyet ederim. Gerçek şu ki, sizden, benden sonra yaşayacak olanlar, pek çok ihtilaf görecektir. Binaenaleyh siz benim sünnetime ve doğru yola iletilmiş raşid halifelerin sünnetine, azı dişlerinizle ısırırcasına sımsıkı sarılın. Uydurulmuş işlerden sakının. Çünkü her uyduruk iş, bid'at; her bid'at da sapıklıktır. Resûlullah (s.a.v.); ümmetinde birçok ihtilafın meydana geleceğini, çeşitli yolların ve metodların çoğalağını, bidat ve uyduruk işlerin çoğalacağını haber vermiştir. Müslümanlara da Allah'ın kitabına sarılmalarını ve peygamberin sünnetine de azı dişleriyle iyice ısırıyormuş gibi sımsıkı tutunmalarını emretmiş ve onları tefrika, ihtilaf, bidat ve uyduruk şeylere tâbî olmaktan sakındırmıştır. Çünkü bu bidatlar yoldan saptırıcıdır, ona tutunanlar Allah'ın yolundan ayrılırlar. İnsanlara Allah'ın emrettiği şu şeyleri vasiyet etti: Hep birlikte Allah'ın ipine (İslâm'a) sımsıkı yapışın; parçalanmayın. Allah'ın şu sözü: Şüphesiz bu, benim dosdoğru yolumdur. Buna uyun. (Başka) yollara uymayın. Zira o yollar sizi Allah'ın yolundan ayırır. İşte sakınmanız için Allah size bunları emretti. Dolayısıyla biz de size Allah ve Resûlünün tavsiye ettiklerini tavsiye ediyoruz. Size Ehl-i Sünnet ve'l Cemaatın yoluna sarılmak gerektiğini öneriyoruz. (Bölümün numarası 2; Page No. 293) Tarikat mensubu kimselerin uydurduğu; uydurulmuş tasavvuf, bidat virdler, meşru olmayan zikirler, içerisinde şirk bulunan dualar veya şirke sevkedebilecek bir davranış olan Allah'tan başkasından yardım istemek, ifrad (tek) isimlerle zikretmek ve Allah'ın isimlerinden olmayan "âh" kelimesiyle zikretmek, dualarında şeyhleri vesile etmeleri, şeyhler insanların kalplerinde gizlenenleri bilirler inancı ve cemaatı toplayarak halka halinde çeşitli şiir ve terennümlerle tek bir sesle sallanarak Allah'ın kitabında ve peygamberinin sünnetinde olmayan bir şekilde Allah'ı zikretmek gibi uydurdukları bidatlara karşı sizi uyarıyoruz.


Tags: