Şaban ayında koyun kesmek

( 16661 ) Sayılı fetva: Soru : Küçüklüğümden beri kendime bir adet edindim. Daha doğrusu: Şaban ayının her hangi bir gecesinde kurban kesiyorum. Bundan dolayı bana bir şey var mıdır? Bana bilgi veriniz, Allah sizin bilginizi artırsın.


Cevap : Sadaka, özellikle sadaka-ı cariye en büyük kurbiyet çeşitlerindendir. Ancak şeriata uygun olmalıdır. Helal kazançla olmalı ve meşru yollara verilmelidir. Örneğin: Fakir ve miskinlere vermek veya mescit yapımı için vermek. Şeriatın belirlemiş olmadığı şekilde bu zamana inanarak sadakaya belli bir zaman tayin etmek caiz olmaz. Bu şaban ayında ayın bizzat kendisinde bir şeye veya gününe iman ederek olursa şer'i kurbiyet olmaz. Başarı Allah'tandır! Allah, Peygamberimiz Muhammed'e, âline ve ashabına salât ve selam etsin.


Tags: