Üzerine meshedilecek çorabın şartları (nitelikleri)

( 9439 ) Numaralı fetvanın dördüncü sorusu: Soru: Abdest alırken üzerine mesh edilecek çorabın belli bir kalınlıkta olması şart mıdır?


Cevap: Allah'a hamd, Resûlü'ne, onun âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun. İmdi: Giyilen çorabın (üzerine mesh edilebilmesi için) altını göstermeyecek kadar kalın olması gerekir.Başarı Allah'tandır! Allah, Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: