Üzerine hac farz olmadan ölen kimse adına hac yapılabilir mi?

Üzerine hac farz olmadan ölen kimse adına hac yapılabilir mi? (1375) no'lu fetvanın birinci sorusu: Soru 1 : Fakir oldukları için hac farz olmadan vefat eden anne babam adına haccedebilir miyim? Ben onlar adına haccetmek istiyorum. Bu konudaki şeri hükmü öğrenmek istiyorum.


Cevap 1 : Anne-baban adına kendin haccedebileceğin gibi başkasını da vekil olarak gönderebilirsin? Bu durumda sen de annen baban adına haccedecek kişi de hac farizasını yerine getirmiş olmalısınız. Zira Ebû Davud'un Süneninde Abdullah b. Abbas'dan rivayet ettiğine göre Hz. Peygamber (s.a.v.): "Şubrume adına Lebbeyk" diyen bir adam duyar. "Şubrume de kimdir?" diye sorar. Adam "Kardeşim" ya da "Bir yakınım" der. Bunun üzerine adama: "Kendi adına haccettin mi?" diye sorar. Adam: "Hayır" cevabını verince, "Önce kendi adına haccet, sonra Şubrume adına" buyurur. Aynı hadisi İbn Mâce de rivayet etmiştir. Beyhakî "Senedi sahihtir. Bu konuda daha sahihi yoktur" demiştir. (Bölümün numarası 11; Page No. 54) Başarı Allah'tandır! Allah, Peygamberimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: