Üzerinde Ramazan ayından kazası olan kişinin nafileye niyet ederek Arefe günü oruç tutması

(Bölümün numarası 10; Page No. 399) (2187) no'lu fetvanın dördüncü sorusu: Soru 4: Ramazan kazası olanın, nafileye niyet ederek Arefe günü oruç tutmasının hükmü nedir?


Cevap 4: Üzerinde Ramazan kazası olan kimsenin Arefe günü tutuğu nafile orucu sahihtir. Bununla birlikte şer'i olan kaza orucunu geciktirmemesidir. Çünkü onun canı Allah'ın elindedir. Ne zaman öleceğini bilmez. Kişinin Arefe günü Ramazan kazasını tutması nafile orucu tutmasından daha evladır. Aynı zamanda bağışlanma için en doğrusudur. Çünkü farz nafileye göre önceliklidir. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: