Üzerinde devlete borcu olduğu halde bir kimse ölürse

(6431) no'lu fetvanın altıncı sorusu: Soru 6: Allah zeval vermesin bildiğiniz gibi hükümet ev yapımı ve tamiri için borç veriyor. Böylece insanın üzerinde yirmi beş sene sonra ödeyeceği borç oluyor. Kişi öldüğü zaman biliyoruz ki, onun borcu zimmetinde muallak kalıyor. Bu borcun hükmü nedir? Bu, bir başka kimsenin borcu gibi midir, yoksa onun özel bir hükmü mü vardır?


Cevap 6: Bu borçtan ödenmeyen kısım, diğer borçlar gibi zamanında terekesinden ödenecek bir borç gibi değerlendirilir. Zira genel olarak Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Borcunu ödeyinceye kadar mü'minin canı muallaktadır. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: