Üzerinde Allah lafzı olan seccade

(1614) no'lu fetva: Hamd yalnız Allah'adır. Salât ve selam, kendisinden sonra peygamber gelmeyecek olan Hz. Muhammed'in üzerine olsun. Bu girişin ardından; Bilimsel Araştırmalar ve Fetva Daimi Komisyonu, Sayın Genel Başkan'a, Gümrükler Genel Müdürü'nden gelen ve Önde Gelen Âlimler Heyeti Genel Müdürlüğü'nden komisyona havale edilen fetva talebini incelemiştir. (Bölümün numarası 4; Page No. 72)  Soru: Gümrük yoluyla bazı tüccarlara ait çeşitli ölçülerde türlü halılar gelmektedir. Biri üzerinde sadece Allah lafzı veya Hz. Muhammed'in (s.a.v.) adı bulunan bu halıların kullanılıp kullanılmayacağını öğrenmek istiyor. Ekte yer alan numuneden de anlaşılacağı üzere bu tür halılar yere serilerek değil duvara asılarak kullanılmaktadır.


Komisyon söz konusu soruyu inceledikten sonra şu cevabı vermiştir: Üzerinde Allah lafzı veya Muhammed ismi yazılı halının serilmesi, yere yayılması ve üzerinde namaz kılınması nedeniyle küçümsemeye sebep olduğu için caiz değildir. Duvara asılacak türden olması, bu halıya sahip olan kimsenin ille de bu maksatla kullanacağı anlamına gelmez. Bazı kimseler bu tür halıları duvara asarken bazısı da yere serebilir. İslam şeriatındaki kabul edilen kurallardan biri Allah'ın haramlarını çiğnemeye götüren sebeplerin önünün alınmasıdır (sedd-i zerâidir).Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.Tags: