Üzerinde "Allah adına vakıftır" yazısı olmaksızın dağıtılan kitap ve kasetlerin satımı caiz midir?

(19292) no'lu fetvanın üçüncü sorusu: Soru 3 : Bazı kardeşlerin ve hayır kurumlarının gönderdikleri kimi kitap ve kasetler vakıf malı değildir. Yani, kapağının üstünde "Yüce Allah adına vakıftır" veya "Hediyedir; Satılmaz" gibi yazılar yoktur. Ayrıca üzerinde fiyatı da yazılıdır. İhtiyaç kalmayınca veya yerine başka kitap ve kasetler satın almak için bunların satılması caiz midir?


Cevap 3 : Hayır kurumları ve bağışçılar tarafından karşılıksız dağıtılan kitap ve kasetler vakıf malı hükmündedir. Satışı ya da ticareti caiz değildir. Bunlara ihtiyacı kalmayan, onları ihtiyacı olanlara vermelidir. (Bölümün numarası 16; Page No. 25) Başarı Allah'tandır! Allah, Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: