Üzerinde Allah'ın adının yazıldığı eşyaları sarmalamak

Birinci soru, (6901) no'lu fetvadan: (Bölümün numarası 4; Page No. 74)  Soru 1: Eşyalarını veya ihtiyaç duyduğu malzemeleri, içerisinde Kur'ân ayetlerini ve hadisi şerifleri barındıran kitapların veya yaprak sayfaların içine sarmalayan kimsenin hükmü nedir. Birisi sözlü olarak ona karşı çıkınca, -bu işi yapan kimse- bunu reddedip: "Bunda bir sorun veya sıkıntı yoktur." deyip işine devam etmiş ve "bundan başka sarmalayacak bir şey bulamıyorum" demiştir. Bu kimse okur yazar olduğu halde bunu yapmaktadır. Bu olay bizde çok yaygın bir durumdur. Bu tavırla ilgili Allah'ın hükmü nedir? İnsanların benimle alay etmelerine rağmen, yerlere atılmış bunca ayetleri toplamak için eğilerek caddelerde yürümem doğru mudur? Son olarak, yaygınlaşmış olan bu kötülüğü ortadan kaldırmak için ne yapmalıyım?


Cevap1: Öncelikle: Müslüman bir kimsenin eşyalarını veya ihtiyaç duyduğu malzemeleri, içerisinde Kur'ân ayetlerini ve hadisi şerifleri barındıran kitap sayfaların içine sarmalaması caiz olmadığı gibi, bu tür ayetlerin yazıldığı şeyleri caddelere, çöplüklere ve yollara atması da caiz değildir. Çünkü, böylesi bir hareket Kur'ân'ı ve peygamberin hadislerini aşağılamak ve değerini yok etmektir. Bunu yapan kimsenin "başka bir şey bulamıyorum" demesi, gerçek hayatında yalanladığı boş bir iddiadan ibarettir. Dolayısıyla, malzeme ve eşyaları korumanın bir çok yolu var olduğu gibi, içerisinde Kur'ân ayetleri ve hadisi şeriflerin bulunduğu sayfaları kullanmaya ihtiyaç bırakmamaktadır. Bu, tembellik ve dini zaafiyetten başka bir şey değildir. (Bölümün numarası 4; Page No. 75)  İkinci olarak: Günahtan sıyrılman için, Kur'ân'ı aşağılayıcı bu tür sayfaları kullanmamaları hususunda insanlara nasihat etmen, bu tür sayfaları çöplere, cadde ve yollara atmaktan sakındırman yeterlidir. Dolayısıyla sen, cadde ve yollarda serpilmiş olan bu ayetleri toplamaya adamak suretiyle kendini sıkıntıya sokmakla mükellef değilsin. Senin yapacağın şey, sıkıntı ve zorluk yaşamadan yolda bulduğun bu ayetleri imkan derecesinde kaldırman yeterlidir. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.Tags: