Üçte birin bir tüccara verilmesi, biraz kâr elde etmek için mudarebe (emek birinden sermaye birinden yapılan ortaklık) yapması, kârdan da vasiyetin ku

(525) no'lu fetva: Soru: Nasra binti İbrahim Ebu Salih Riyat'ta dört yıl önce vefat etti. Asıl ikametgahı Celacil'dir. Geride iki kız, babadan bir kız kardeş, erkek kardeşinin iki ailesini bıraktı. Kızlarından biri Celacil'e gitti. Annesinin vefatından dört yıl sonra annesinin evine girdi. Evin bir yerinde Got kavmine ait 1010 riyal buldu. Bu paranın evin uygun bir yerinde mi, yoksa birine emanet bırakıldı da, emanetçi onu yakın zamanda geri getirdi, bilmiyoruz. Bu paralarda zekat gerekir mi, gerekmez mi? Zekat yakınlarından olan babadan kız kardeşine veya kız kardeşinin ailesine düşer mi? üçte birine vekil tayin etti. Üçte birden kurban kesilir mi? Ne yapmalıyız? Ki üçte bir 300 riyali geçmemektedir. Bana fetva vermenizi rica rdiyorum. (Bölümün numarası 16; Page No. 363)


Cevap: Öncelikle; terikenin taksimine gelince, terikenin üçte ikisi iki kızının, geri kalanı asabeden olan babadan kız kardeşindir. Erkek kardeşin ailesine bir şey yoktur. Bu işlem, eğer varsa borcu ödenip vasiyetleri yerine getirildikten sonra yapılır. İkinci olarak: Ölünün kızlarından birinin, annesinin ölümünden dört yıl sonra, evinde bulduğu paraya gelince, kızlardan ve kız kardeşlerden mirasçıların geçen dört yılın zekatını vermeleri gerekir. İster o para kadın vefat ettiği zaman evde olsun, isterse bir emanetçi de durup yakın veya uzun zaman sonra emanetçi tarafından bırakılmış olsun fark etmez. Üçüncü olarak: Üçte bire tekabül eden 300 riyale gelince, bu para bir tüccara verilir. Biraz kâr elde etme karşılığında mudarebe (emek-sermaye ortaklığı) yapılır. Kârdan vasiyet kurbanı kesilir. Bizzat üçte birden kurban almanın yerine, bu üçte birin kârından kurban alınır ki kurban devamlı olsun. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: