Üçte birin artırılması ve sabit bir gayri menkulda yatırılması

(3593) no'lu fetva: Soru: Yanımda Ali b. Muhammed Müferrih tarafından sadaka-i cariye gibi bir yolla 900 riyal var. Şöyle ki; Vefat edeceği vakit, babasının hakkından mirasçıların arasındaki payının sadaka-i cariye olarak verilmesini vasiyet etti. (Yani sadece koyundaki hissesi). Elimde ondan geriye, söz konusu meblağ kadar kaldı. Bu konuyu bana açıklamanızı istirham ediyorum. (Bölümün numarası 16; Page No. 355)


Cevap: Eğer olay anlatıldığı gibi ise, terikenin üçte birini veya daha azını vasiyet ettiyse vasiyet görevlisinin vasiyeti yerine getirmesi gerekir. Söz konusu payla imkan varsa gayri menkul vb. sabit bir mal alınır. Bu yapılamıyorsa onunla ticaret yapana kârdan hissesi meblağında verilir. Bu da mümkün değilse fakirlere paylaştırma, mescit inşa etme vb. hayırlara sarfedilir. Bunu vasiyet görevlisi ilgili hakime danışarak yerine getirir. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âlesine ve sshabesine salât ve selam etsin.


Tags: