Üç dinin (Yahudilik,Hristiyanlık ve İslamiyet) ortak mabet edinmesinin hükmü

(Bölümün numarası 2; Page No. 118)  Üç dinin ( Yahudilik, Hristiyanlık ve İslamiyet) ortak mabed edinmesinin hükmü. (6364) no'lu fetvadan: Soru 15: Üç dinin (Yahudilik, Hristiyanlık ve İslamiyet) ortak mabed edinmesi caiz midir?


Cevap 15: Bu caiz değildir Çünkü üç din arasında ortak mabet edinmekle, takva üzere değil, bilakis şirk ve Allah'tan başkasına ibadet üzere bir mabet tesis edilmiş olur. Halbu ki, İslamiyet dışında sahih bir din yoktur. Allah teâlâ şöyle buyurmuştur: Kim, İslâm'dan başka bir din ararsa, bilsin ki kendisinden (böyle bir din) asla kabul edilmeyecek ve o, ahirette ziyan edenlerden olacaktır. Başarı Allah'tandır! Salat-ü selam Efendimiz Hz.Muhammed'in (s.a.v.), âlinin ve ashabının üzerine olsun.


Tags: