Özürsüz olarak namazı cem'etmek

(Bölümün numarası 8; Page No. 133)  Özürsüz olarak namazı cem' etmek. (2186) no'lu fetvanın üçüncü sorusu: Soru 3: Bizim burada Yemen'de sürekli olarak ikindiyi öğle ile kılan insanlar var. Özellikle Zimar kenti olmak üzere bazı şehirlerin âlimleri bizim için bunu caiz görüyorlar. Bunun cevabı nedir?


Cevap 3: Durum söylendiği gibi ise, onların öğle ile ikindi arasını cem' etmeleri caiz değildir. Bilakis onların, öğleyi kendi vaktinde ve ikindiyi de kendi vaktinde kılmaları gerekir. Çünkü onlar sağlıklı ve mukimdirler. Hasta ve yolcunun ise cem' yapmalarında bir mahzur yoktur. Çünkü Resûlüllah'tan (s.a.v.) rivayet edilen sahih hadisler buna delalet etmektedir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: