Öpmek abdesti bozmaz

Birinci soru, (9513) no'lu fetvadan: Soru 1: Annemiz Hz. Aişe'den (r.a.) rivayet edilen sahih hadiste geldiğine göre şöyle demiştir: Allah Resûlü (s.a.v.) cünüp olarak sabahlar sonra boy abdesti alır ve hanımlarından birini öper ve namaz kılardı. Ramazan ayında da böyleydi. (Bölümün numarası 5; Page No. 291) Burada soru şöyle: Allah Resûlü (s.a.v.) cünüp olarak nasıl sabahlardı? O, muhacir, ensar ve müslüman olan diğerlerine namaz kıldıran bir imamdı. Hadiste sabah namazından sonra cinsel ilişkide bulunduğu var mıdır, yoksa cünüp olarak nasıl sabahlardı? Öpmek abdesti bozmaz mı? Zira biz bazı fakihlerden, öpmenin abdesti boşan şeylerden olduğunu işittik. Resûlüllah (s.a.v.) nasıl olur da abdestten sonra hanımlarını öper namaz kılar ve tekrar abdest almaz?. Bize bu sorunun hükmünü açık olarak beyan ediniz ve sizin mükafatınızı Allah Te'âlâ verecektir.


Cevap 1: Hamd yalnız Allah'adır, salât ve selâm onun resulüne, âilesine ve sahabesine olsun.Birinci olarak: Peygamber (s.a.v.) geceleyin bazı hanımlarıyla cinsi münasebette bulunur, sonra bazen geceleyin yıkanmaz ve cünüp olarak sabahlar, sonra da sabah namazı için yıkanırdı.İkinci olarak: Âlimlerden sahih olan görüşe göre öpmek, -meni gelmediği sürece- lezzet alsa bile, abdesti bozmaz ve orucu da ifsad etmez.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: