Ölen, vasiyette bulunmayan, geriye mal bırakan kişinin rüşt yaşına ermiş varisleri malından sadaka vermişler

(Bölümün numarası 16; Page No. 287) (11746) Numaralı fetva: Soru: Babamız vefat etti ve malından bir şey vasiyet etmedi. İçinde hurma ağaçları bulunan bir çiftlik miras bıraktı. Allah'a şükür borcu da yoktur. Varisleri ise rüşt çağına geldiler. Ve babamızın kendilerine bıraktığı hurmalardan ve onların dikili olduğu topraktan üçte birini onun için teberru ettiler. Onun adına bir vakıfname yazdılar. Gelirinden onun için bir veya iki kurban kesilecektir. Geri kalan da hayır ve hasenâta harcanacaktır. Şimdi sorumuz şudur: Bu teberru şer'an caiz midir? Bize fetva vermeniz. rica ediyoruz. Allah sizi hayırla mükafatlandırsın.


Cevap: Durum zikredildiği gibi ise yani varisler reşit olup kendi gönül rızaları ile teberruda bulunmuşlarsa bu teberru sahihtir. Ve onlar bundan sevap kazanırlar.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.) âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: