Ölen kimsenin borcu

(2235) no'lu fetvanın birinci sorusu: Soru 1: Fakirliğinden dolayı ödeyemediği üzerinde borcu olan kimse ölürse, onun ruhu muallakta rehin olarak kalır mı?


Cevap 1: Ahmed, Tirmizi ve İbn Mace'nin Ebu Hureyre'den (r.a.) rivayet ettiklerine göre, Resûlüllah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Borcunu ödeyinceye kadar mü'minin canı muallaktadır. Bu, ondan borcunun ödenebileceği mal bırakan kimseye hamledilmiştir. Ödenebilecek mal bırakmayan kimseye gelince, bu hadisin onu kapsamayacağı umulur. Zira Allah Te'âlâ şöyle buyurmuştur: Allah her şahsı, ancak gücünün yettiği ölçüde mükellef kılar. Yine şöyle buyurmuştur: Eğer (borçlu) darlık içinde ise, eli genişleyinceye kadar ona mühlet vermek (gerekir). Yine borçlanma anında, ödeme ile ilgili güzel niyet besleyen ve ödeme imkanı bulmadan vefat eden kimseyi de içine almaz. Zira Buhari'nin (Allah ona rahmet etsin) Ebu Hureyre'den (r.a.) rivayet ettiğine göre, Resûlüllah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Ödemek maksadıyla başkasının malını alan kimsenin borcunu Allah öder. Onu itlaf etmek maksadıyla alan kimsenin malını da Allah itlaf eder. (Bölümün numarası 8; Page No. 345) Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: