Ölen kişi kabre konurken sünnet olan uygulamalar

(Bölümün numarası 3; Page No. 19)  (Bölümün numarası 3; Page No. 20)  (Bölümün numarası 3; Page No. 21)  (Bölümün numarası 3; Page No. 22)  Soru 3: Bizim burada bir müslüman vefat ettiği zaman öldüğü gün, yedinci gün ve kırkıncı gün olmak üzere duasını üç defa yapmaktadırlar. Bizim buradaki âlimlerden biri şöyle dedi: Bir müslüman vefat ettiği zaman "Hz. Peygamber'e salât ile.." diyerek kabre koyarız. Eve döndüğümüzde namzda yaptıkları dua dışında kesinlikle hiçbir dua yapılmaz.. Bu sebeple müslüman biri öldüğünde yapılacak dua sünnetlerini öğrenmek istiyoruz.


Cevap 3: Öncelikle; birinci, yedinci veya kırkıncı günün vefat edene dua için tahsis edilmesi ile ilgili Kitap'ta, sünnette, sahabelerın (r.a.) sünnetlerinde ve ümmetin diğer selefinde bir aslın bulunduğunu bilmiyoruz. Aksine böyle bir uygulama sonradan ihdas edilmiş bidatlerden biridir. Hz. Peygamber'in (s.a.v.) şöyle buyurduğu sabit olmuştur: Her kim işimiz (dînimiz) üzere olmayan bir iş işlerse, o işlediği şey reddolunmuştur. Bir diğer rivayet de şöyledir: Kim bizim dinimizde olmayan bir şeyi ortaya çıkarırsa, o merduttur, makbul değildir. İkinci olarak; Cenze kabre konurken İbn-i Ömer'in (r.a.) şu rivayetinde yer alan şeyler söylenir: Peygamber (s.a.v.) cenazeyi kabre koyduğu zaman şöyle derdi: Allah'ın ismiyle ve Resûlüllah'ın dini üzere... Şöyle de rivayet edilmiştir: Resûlüllah'ın (s.a.v.) sünneti üzere... Tirmizî, Bu hadis hasen garibdir, demiştir. (Bölümün numarası 3; Page No. 23) Üçüncü olarak; Cenazeyi takip edenlerin, ölüyü defnettikten sonra kabri başında durup mağfireti ve sebatı için dua etmeleri müstehapdır. Çünkü Hz. Peygamber (s.a.v.) böyle yapılmasını emretmiştir.Cenaze kabre konurken Hz. Peygamber'e salavat getirilmesi fiilinin bir aslının bulunduğunu bilmiyoruz.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: