Ölen bir kimsenin kabrinde Resulullah'ı (s.a.v.) görebileceği hususunda herhangi bir şey sabit olmamıştır

(9886) no'lu fetvanın ikinci sorusu: Soru 2: Bir insan ölüp de kabre konulduğunda Resulullah'ı (s.a.v.) görebilir mi ve ''bu adam hakkında ne dersin'' şeklindeki söz o kişi için de söylenir mi. Ayrıca birçok kimsenin bir anda ölüyor olması gerçeğinden hareketle iki melek o kişiyi sorguya çekerken kendi lisanında mı, Arapça lisanında mı yoksa Süryanice lisanında mı sorar?


Cevap 2: İnsan ölüp de defnedildiği zaman iki melek gelerek ona rabbi, nebisi ve dini hakkında anlayacağı bir dilde sorarlar. Buna karşı cevapda kafir değil mü'min başarılı olur. Aynı anda birçok ölünün bulunmasında garipsenecek bir durum yoktur. Çünkü melekler beşerin dışında farklı özelliklere sahiptir. Bildiğimiz kadarıyla ölmüş birisinin, kabrinde Resulullah'ı (s.a.v.) göreceğine dair herhangi bir şey varid olmuş değildir. Bu konuda daha fazla istifade için Şeyhulislam İbni Teymiyye'nin ''el-Akidetü'l-Vasıtiyye'', Şeyhulislam Muhammed b. Abdülvehhab'ın ''el-Usulu's-Selase'' adlı kitapları ile diğer eserlere bakılmasını tavsiye ederiz. Muvaffakiyet Allah'tandır. Allah, peygamberimiz Muhammed'e, âline ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: