Ölüye dua etmek

(Bölümün numarası 9; Page No. 17)  Ölüye dua etmek (2392) no'lu fetvanın altıncı sorusu: Soru 6: Defnedildikten ve toprak düzeltildikten sonra ölüye, oturarak mı, ayakta mı, dua edilir ve hangisi daha efdaldir?


Cevap 6: Defnedildikten ve üzerindeki toprak düzeltildikten sonra ölüye dua etmek isteyen kimse için sünnet olan, ayakta durarak dua etmesidir. Bu konuda asıl olan, Ebu Davud'un Hz. Osman (r.a.) senediyle rivayet ettiği hadistir ki şöyle demiştir: Peygamber (s.a.v.) bir ölüyü defnettikten sonra kabri başında durdu ve şöyle buyurdu: Kardeşinizin bağışlanmasını isteyiniz ve ona sebat dileyiniz, çünkü o şu anda sorgulanmaktadır. Ebu Davud ve el-Münziri bu hadis hakkında sükut etmişlerdir. Yine onu Hakim rivayet etmiş ve sahih kabul etmiş ve el-Bezzar da rivayet etmiş ve şöyle demiştir: Hz. Peygamber'den (s.a.v.) ancak bu şekilde rivayet edilmiştir:Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: