Ölüyü defnetmede acele etmek

Ölüyü defnetmede acele etmek (11088) no'lu fetva:Soru: (Bölümün numarası 8; Page No. 372) Bir hastalık, yangın, hayvanın yemesi yahut benzeri bir şeyden dolayı vücudunun bir kısmı olmadığı zaman, kalan kısmın yıkanması gerekir mi? Bir adam öldüğü zaman çocuğu başka bir ülkede okuyor olursa, ve ölen adam, oğlu gelmeden önce üç gün boyunca morga konulup sonra defnedilirse bu mümkün mü? İnsan, ölünün cesedine dokunursa, abdest yahut boy abdesti alması gerekir mi, yahut ona bir şey gerekmez mi?


Cevap: Birinci olarak: Ölünün vücudundan kalan kısım yıkanır, kefenlenir, namazı kılınır ve defnedilir.İkinci olarak: Ölünün akrabalarından birini beklemek için, cenazenin defninin geciktirilmesi caiz değildir. Ancak öldürülüp, onu öldürenin kesinleşmesi için defninin geciktirilmesi gibi, geciktirme zarureti olursa, caizdir.Üçüncü olarak: Sadece ölünün vücuduna temas etmek, abdesti bozmaz ve boy abdesti de gerekmez. Ancak çıplak olarak avret mahalline dokunmakla, dokunanın abdesti bozulur.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: