Ölünün malından verilmesi gereken

(Bölümün numarası 8; Page No. 343)  Ölen kimsenin malında gerekli olan haklar. (48) no'lu fetva: Soru: Sadece iki eşi olan öz kardeşim vefat etti. Ben ve o, bir akar ve malda ortak idik ve üzerimizde borç vardı. Borçları kapatmak ve her iki eşe de paylarını vermek için satmak ve değer biçmek suretiyle mirası tasfiye etmek istiyorum. İki zevceye mirastan ne düşer? Paylaşmadan önce sermayeden borçlarımız ödenebilir mi? Akarın satışı yahut ona değer biçilmesi mümkün mü? Bunun yolu nedir?


Cevap: Paylaşmadan önce ortak sermayeden borçlar ödenir. Zira mal müşterektir ve borçlar ikinizin üzerinedir. Borçların ödenmesinden başka kardeşinin başka bir vasiyeti varsa, borçtan sonra varislerine paylaştırılmadan önce, terekesinden düşen payından verilir. Sonra akar ve maldan kardeşinin payından kalan, seninle iki zevce arasında paylaştırılır. Durum soruda söylediğin gibi ise, iki zevceye kendi aralarında dörtte bir verilir ve kalan da senindir.Akarın satışına yahut değer biçilmesine gelince, eğer onlar reşid iseler seninle iki zevce arasında rızalık olması gerekir. Herhangi bir şeyde anlaşmazlığa düşerseniz müracaat edeceğiniz yer mahkemedir. Aranızdaki husumeti ayıracak ve her hak sahibine hakkını verecek yer orasıdır. (Bölümün numarası 8; Page No. 344) Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: