Ölüm sonrasına yapılan vakıflar vasiyet hükmüne tabidir

(18494) no'lu fetvanın ikinci sorusu: (Bölümün numarası 16; Page No. 108) Soru : Bir bina vakfettim. Vakfiyye metni aşağıdaki gibidir: Sınırı ve alanı belli olan dükkanımı yüzeyi hariç vakfettim. Yüzey benim mülküm olarak kalacaktır. Gelirin yarısı ile öldükten sonra ana-babam ve ebeveynleri için olmak üzere her sene dört kurban kesilecektir. Kalan miktar vekilin nezaretinde hayır yolunda harcanacaktır. Gelirin diğer yarısı da benim için devamlı kurban kesimi ve kalan hayır yoluna harcanacaktır. Maslahata binaen sadece bana ait bir hak olan, araziyi satma veya nakletme şartını da koştum. Buna hiç kimse de itiraz edemeyecektir. Yaşadığım müddetçe vekil de benim. Bu şartlar geçerli midir? Şer'an hükmü nedir?


Cevap : Eğer bu vakıf sen hayatta iken gerçekleştiyse, satamaz ve mülkiyetini nakledemezsin. Ölüm sonrasına yapılan vakfın hükmü vasiyet gibidir. Vasiyet eden hayatta oldukça, satılabilir ve nakledilebilir. Hayatta olunduğu müddetçe vakıfla ilgilenmeyi şart koşmak ta geçerlidir. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: