Ölümü temenni etmek caiz değildir

Ölümü temenni etmek. Üçüncü soru, (6354) no'lu fetvadan: Soru 3: Ben, son derece zor ruhi bir bunalım içerisindeyim. İnsanın rahat bulması için, ben devamlı olarak şu ana kadar ölümü temenni ediyordum. Bu caiz olur mu? Ben ne yapayım? Çünkü dinim ve islam'ım zayıf. Ailem beni kınıyor ve bütün insanlar beni kınıyorlar. (Bölümün numarası 3; Page No. 524)


Cevap 3: Ölümü temenni etmen caiz değildir. Zira Resûlüllah (s.a.v.) genel olarak şöyle buyurmuştur: Başına bir musibet geldi diye hiç biriniz ölümü temenni etmesin. Mutlaka böyle bir şey temenni etmek zorunda kalırsa: "Allah'ım, benim için yaşamak hayırlı olduğu sürece beni yaşat, hakkımda ölüm hayırlı olduğu zaman da beni öldür" desin. Sana tevbe ve istiğfar etmeyi, çok ibadet etmeyi, farzları yerine getirmeyi, iyilere yakın olmayı ve onlarla oturup kalkmayı ve kötülerden ve onlarla oturup kalkmaktan uzak durmayı tavsiye ediyoruz. Allah'tan sana afiyet vermesini ve kalbini hakka açmasını dileriz. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: