Ölülerden yardım dilemek şirktir

Soru 7: Salih bir adam Hindistan'da ölmüş. Mezarı Ecmiz adlı (Bölümün numarası 1; Page No. 171)  yerdeymiş. Ondan yardım dilemek caiz midir? Acaba kendisinden yardım isteyene kimseyi reddetmeden yardım eder mi?


Cevap 7: Buna soruya cevap, 5. soruya cevapta olduğu gibi: Ölülerden yardım dilemek şirktir. Onlar duaya icabet etme gücüne sahip değildirler. Üstelik onları duymazlar ve o ölüler onlardan ve batıl ibadetlerinden beridir. (hatalı olan ölüler değildir) Bu konuda Kurandan ve Sünnetten çok delil vardır. Örneğin Allah tealanın şu sözü İşte (bütün bunları yapan) Rabbiniz Allah'tır. Mülk O'nundur. O'nu bırakıp da kendilerine taptıklarınız ise, bir çekirdek kabuğuna bile sahip değillerdir.(13)Eğer onları (putları) çağırırsanız, sizin çağırmanızı işitmezler. Faraza işitseler bile, size cevap veremezler. Kıyamet günü de sizin ortak koşmanızı reddederler. (Bu gerçeği) sana, her şeyden haberi olan (Allah) gibi hiç kimse haber veremez. ve yine yüce Allah'ın dediği gibi Allah'ı bırakıp da kıyamet gününe kadar kendisine cevap veremeyecek şeylere tapandan daha sapık kim olabilir? (Oysa) onlar, bunların tapmalarından habersizdirler.(5)İnsanlar bir araya toplandıkları zaman (müşrikler) onlara (tapındıklarına) düşman kesilirler ve onlara kulluk ettiklerini inkar ederler. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: