Ölülerden medet ummak ve allah'a mukabil onlara dua etmek

(Bölümün numarası 1; Page No. 105) (4154) Numaralı fetva Soru: İçinde yaşadığımız Mısır'ın köylerinden birinde, kendilerini sufi , tarikatlarından olan Şazeliyye tarikatına mensup sayan bir Şeyh, insanları, Allah'ın mahlukatına tevessüle (aracı edinmek) davet ediyor. (peygamberler evliyalar vs) Türbe ziyaretine çağırıyor, peygamberler ve Allah dostlarına yemini helal sayıyor, bu yemine uyulmadığı zaman keffaret ödemek gerektiğini iddia ediyor. Biz de İslami bir cemaat olarak, bu kişiyle, işlediği ve insanlara öğrettiği bu işin yanlış olduğu konusunda munazara ettik, fakat bu kişi ısrar ediyor, zayıf ve uydurma hadislerle fikrini delillendirmeye çalışıyor. Bu kişinin arkasında namaz kılabilir miyiz ? Biz kendimize ait bir cami inşası için yardım topluyoruz fakat henüz cami yapımı tamamlanmadı. Bu konuda fetva rica ediyoruz, Allah bizi de sizi de muvaffak eylesin! Ayrıca bu şahıs, şeyhülislam Ahmed b. Teymiyye, imam Muhammed bin Abdülvehhab gibi bazı şeyhülislamları (Allah hepsinden razı olsun) tekfir ediyor (kafir olduklarını iddia ediyor).


Cevap : Ölülerden medet ummak ve Allah'a mukabil veya Allah'la beraber onlara dua etmek, büyük şirktir, insanı islam dairesinden çıkarır. Medet umulan kişinin peygamber veya başkası olması farketmez. Aynı şekilde gaiplerden (hazır bulunmayan) medet ummak ta büyük şirk olup kişiyi İslam dairesinden çıkarır. Allah muhafaza! Bu kişilerin arkasında - müşrik olmaları hasebiyle - namaz kılınmaz. Bu salih zatların hürmetine Allah'tan yardım isteyenler, bu zatların kabirleri çevresinde - her hangi bir etkisi olduğuna inanmaksızın - tavaf edenler, bu kişilerin Allah katındaki değerlerini vesile ederek dualarının kabul olunmasını umanlar ise; bid'atçidir, günahkardır, şirk vesilelerinden birine tutunmuş demektir. Bu vesilenin onu büyük şirke götürmesinden korkulur. Allah'tan, tevhidi yayma, hakka yardım etme ve bidatçilerle savaşma konusunda size yardım etmesini niyaz ediyoruz!Başarı Allah'tandır!Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.),âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: