Ölüler veya gaip (hazir bulunmayan) şahislardan medet ummak büyük şirktir

(Bölümün numarası 1; Page No. 110) İkinci soru (9272) rakamlı fetvadan: Soru 2 : Gaipten (yanında hazır bulunmayan) veya ölüden yardım istemek en büyük küfür müdür?


Cevap 2 : Evet, ölülerden veya gaip şahıslardan yardım dilemek büyük şirktir, kişiyi İslam dairesinden çıkarır. Allah sübhanehu buyurur ki : Her kim Allah ile birlikte diğer bir tanrıya taparsa, -ki bu hususla ilgili hiçbir delili yoktur- o kimsenin hesabı ancak Rabbinin nezdindedir. Şurası muhakkak ki kafirler iflah olmaz. Yine buyurur : İşte (bütün bunları yapan) Rabbiniz Allah'tır. Mülk O'nundur. O'nu bırakıp da kendilerine taptıklarınız ise, bir çekirdek kabuğuna bile sahip değillerdir.(13)Eğer onları (putları) çağırırsanız, sizin çağırmanızı işitmezler. Faraza işitseler bile, size cevap veremezler. Kıyamet günü de sizin ortak koşmanızı reddederler. (Bu gerçeği) sana, her şeyden haberi olan (Allah) gibi hiç kimse haber veremez. Başarı Allah'tandır!Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.),âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: