Ölü yerine Kur'ân okumak

Ölü yerine Kur'ân okumak (1207) no'lu fetva: Soru: Bazı ilim talebelerinin Mescid-i Nebevi'de şöyle dediklerini duydum: Ölünün niyetine Kur'ân okuyanın ücret karşılığı tutulması meşru değildir. Bu, bizim ülkemizde ve başka yerlerde yaygındır. Delilin gerektirdiği şekilde sizden fetva bekliyorum. Kendi niyetine Kur'ân okumak üzere ölünün vasiyet ettiği malla ne yapılır?


Cevap: Yapmış olduğu vasiyeti yerine getirmek üzere ölü niyetine Kur'ân okuyan bir kimseyi ücretle tutmak, sonradan uydurulan işlerdendir. Bu, caiz ve sahih değildir. Zira Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Her kim işimiz (dînimiz) üzere olmayan bir iş işlerse, o işlediği şey reddolunmuştur. Yine O (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Kim bizim dinimizde olmayan bir şeyi ortaya çıkarırsa, o merduttur, makbul değildir. Kendi niyetine okuyucuya verilmek üzere bu ölünün vasiyet ettiği malı hayır yollarına harcarsın. Onun fakir çocukları varsa, onların ihtiyaçlarını giderecek kadarını onlara harcarsın. Aynı şekilde Kur'ân öğrenenlerden ve şeri ilim öğrencilerinden yardıma muhtaç olanlara harcarsın. Çünkü onlar, bu maldan yardım almaya daha fazla ihtiyaç duyanlardır. Diğer hayır yolları da böyledir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: